Leidinggeven

Wat is Leiding"geven"?

Feb 08, 2021

 

Er is ontzettend veel aandacht voor leiding geven, leiderschap en leiderschapskwaliteiten. Gelukkig komt er ook steeds meer aandacht voor het feit dat leidinggeven ook een sociaal proces is. Leidinggeven gaat over de relatie met jouw volgers, jouw werknemers, de ander. Met deze blog wil ik jou laten zien dat het op de eerste plaats gaat om het GEVEN.

 

Inhoudsopgave

 

1. Wat is leidinggeven?

 

Leidinggeven zie ik als het positief beïnvloeden van jouw leven of het leven van iemand anders. Bij het beïnvloeden van jezelf ligt de nadruk op het richting geven aan jouw eigen leven. Wanneer je anderen beïnvloedt, ligt de focus op de relatie met de ander (Aviola & Gardner, 2005). Dan help je richting te geven aan het leven van de ander.

 

Wat ik belangrijk vind is dat jij je bewust wordt van de invloed die je hebt op jouw eigen leven en dat van anderen. Leiddinggeven gaat om een proces waarbij deze invloed dus ook doelbewust in kan worden gezet.

 

Een proces vergt koers bepalen, monitoren, evalueren, reflecteren en bijstellen. Wanneer je dit bewust doet, kan het proces van beïnvloeding zich positief ontwikkelen. Je GEEFT dan bewust iets aan jezelf of aan de ander, om verder te komen en ontwikkelen.

Vragen die bij het beïnvloeden van dit proces horen zijn: Hoe kan ik het beste dit proces positief beïnvloeden en hoe wil ik dat graag doen? Welke stempel wil ik op dit proces drukken?

 

Bepaalde vaardigheden zijn daarom van belang als je leiding geeft. Denk aan  vaardigheden als reflecteren en communiceren. Voor leidinggeven aan jezelf heb je weer andere vaardigheden nodig dan om leiding te geven aan anderen. Hieronder lees je hoe je het doet.

 

2. Leidinggeven aan jezelf

 

Persoonlijk leiderschap

Leidinggeven aan jezelf doe je dus door richting te geven aan jouw eigen leven. LeidingGEVEN aan jezelf wordt ook wel persoonlijk leiderschap genoemd. Het is de vaardigheid jezelf te leiden vanuit een stabiele basis. Jij kunt jouw eigen koers bepalen omdat jij jouw eigen kennis en vaardigheden kent.

 

Iemand die voldoende persoonlijk leiderschap kwaliteiten bezit, laat het leven niet zomaar over aan tijd en toeval. Vanuit een stabiele basis kun je bewust het leven creëren dat je wilt en verbinden met anderen vanuit de beste versie van jezelf.

Richting kunnen geven aan jouw eigen leven is ook nodig om richting te kunnen geven aan het leven van iemand anders. Kortom, persoonlijk leiderschap is nodig voor een leidinggevende of andere mensen die die leiding willen geven.

Hoe doe je het?

Richting geven aan jouw eigen leven doe je door gebruik te maken van jouw zelfkennis, zelfbewustzijn, zelfregulatie, spiritualiteit en authenticiteit. In het volgende stuk zal ik uitleggen wat deze begrippen zijn en hoe je ze kunt versterken.

 

1. Zelfkennis

Wanneer jij over zelfkennis beschikt, dan weet jij wat jouw sterktes en zwaktes zijn. Je weet wat je kunt en wat je (nog) niet kunt. Zelfkennis is de basis van persoonlijke ontwikkeling en succes.

Vragen die jij jezelf kunt stellen om jouw zelfkennis te vergroten zijn:

 • Wat weet ik eigenlijk al over mezelf?
 • Wie ben ik?
 • Als wat voor een persoon zie ik mijzelf?
 • Welke rollen heb ik allemaal in mijn leven? Bijvoorbeeld de rol van vader, partner, sporter, nemer, werkgever en
 • Wat vind jij belangrijk in die verschillende rollen?
 • Waar ben ik goed in?
 • Wat zou ik nog willen leren?
 • Welk aspect in mijn leven zou ik nog willen verbeteren?

 

2. Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn is een proces dat zich voortdurend ontwikkelt. Je komt steeds meer te weten komt over jouw unieke talenten, behoeften, kracht, hogere doel, kernwaarden, overtuigingen en vaardigheden.

Men zegt dat een mens over zelfbewustzijn beschikt, wanneer hij het gevoel voor eigen waarden heeft ontwikkeld en een gezonde mate van zelfvertrouwen heeft. Je kunt dus meer zelfbewust worden door nauw verbonden te zijn met jouw eigen waarden.

 

Waarden zijn de dingen die belangrijk voor jouw zijn. Wanneer deze waarden van binnenuit iets in jou bewegen, noemen wij ze kernwaarden. Voorbeelden van kernwaarden zijn: vrijheid, gezelligheid, verbintenis, contributie, gezondheid, groei.

Zelfbewustzijn komt tot uitdrukking in een zeker, daadkrachtig optreden. Dit kun je volgens mij verklaren omdat iemand die weet wat belangrijk voor hem is en in overeenstemming hiermee handelt, zeker overkomt. Ook anderen zien dan dat het handelen van die persoon “klopt”.

 

Vragen die jij jezelf kunt stellen om jouw zelfbewustzijn te vergroten zijn:

 • Wat vind ik belangrijk op dit moment in mijn leven?
 • Wat vind ik waardevol?
 • Waardoor word ik gedreven?

 

3. Spiritualiteit

“Live your core values”

Een andere belangrijke persoonlijk leiderschapskwaliteit is spiritualiteit. Je kunt jouw leven richting geven door het hebben van een duidelijke visie en missie. Dit betekent dat jij weet waar jij nu staat in het leven, waar jij naartoe wilt en waarom.

Met een sterke missie en visie kun jij werken aan wat werkelijk belangrijk is voor jou en waar jij voldoening uit haalt. Ik noem dit: werken aan wat jij waardevol vindt. De input bepaalt hier de output. Als je knutselt krijg je een knutselwerk, werk je aan wat je waardevol vindt dan krijg je jouw droomdoel of levenswerk.

 

DOE MEER VAN DE DINGEN DIE JOU WERKELIJK VOLDOENING BRENGEN

 

Een onderdeel van dit droomdoel of hogere doel is een positieve bijdrage leveren aan het leven van anderen.

Vragen die jij jezelf kunt stellen om jouw spiritualiteit te vergroten zijn:

 • “Hoe wil jij jouw leven leiden?”
 • “En hoe kun je een positieve bijdrage leveren aan het leven van anderen?”.
 • “Wat zijn de dingen in mijn leven die mij werkelijk vreugde brengen?”
 • “Wat zijn de dingen die ik graag doe?”

 

4. Zelfregulatie (discipline)

Zelfregulatie is het proces waarbij mensen zelfcontrole uitoefenen op hun eigen standaarden. Zelfregulatie zorgt ervoor dat je kunt opmerken dat er een discrepantie is tussen jouw eigen standaard en de uitkomsten van jouw gedrag. Met een zelfregulerend vermogen kun je acties kunnen verzinnen om deze discrepanties op te heffen.

Met andere woorden: door zelfregulatie kun jij monitoren of jouw gedrag congruent is met jouw kernwaarden (zelfbewustzijn) of jij werkt aan wat jij waardevol vindt (spiritualiteit) en kunt deze processen monitoren en bijstellen.

 

Een voorbeeld:

Ik zeg mijn gezondheid belangrijk te vinden, maar ik sport niet en eet ongezond. Zelfregulatie zorgt ervoor dat ik zie er een discrepantie zit in gezondheid belangrijk vinden maar dit niet tot uiting te laten komen in gezond gedrag. Mijn zelfregulerend vermogen zou ik kunnen toepassen door te reflecteren over wat ik nu echt belangrijk vind. En of mijn gedrag hierbij aansluit.

 

Vragen die jij jezelf kunt stellen om jouw zelfregulerend vermogen te vergroten zijn:

 • Welk gedrag daarbij past bij mijn kernwaarden?
 • Pas ik dit gedrag ook toe?
 • Wat heb ik nodig om mijn kernwaarden en gedrag bij elkaar te laten aansluiten?

 

5. Authenticiteit

De belangrijkste persoonlijk leiderschapskwaliteit is authenticiteit. In authenticiteit komen de drie zelven van kennis, bewustzijn en regulatie met spiritualiteit samen.

Authenticiteit is het eigenaar zijn van jouw eigen gedachten, emoties, behoeften, verlangens, voorkeuren en overtuigingen, doordat je jezelf kent.

Een authentiek persoon handelt in overeenstemming met zijn ware zelf en in overeenstemming met zijn eigen kernwaarden. Wanneer jij op een authentieke manier leiding geeft aan jezelf dan ben je ook open en transparant in jouw communicatie naar anderen. De mensen om je heen weten wie jij bent, waar jij voor staat en waar jij naartoe wilt in het leven.

 

Een voorbeeld:

Misschien herken je wel zo’n situatie waarin iemand iets zegt en je voelt dat het klopt. In een andere situatie kan iemand anders precies hetzelfde zeggen en dan voel je het er iets niet klopt. Het voelt vreemd of onwennig. Dan mist de congruentie.

Ik denk dat jij jouw authenticiteit kunt vergroten door jouw zelfkennis, zelfbewustzijn, zelfregulatie en spiritualiteit te vergroten. De volgende stap is dan jou authentieke zelf naar buiten toe uit te dragen, zonder dat het oordeel van anderen jouw iets uitmaakt.

 

DE BESTE LEIDERSCHAPSKWALITEIT=AUTENTICITEIT

Daarom is authenticiteit is niet alleen van belang bij het leiding geven aan jezelf. Het speelt ook een grote rol bij het leidinggeven aan anderen.

 

3. Leidinggeven aan anderen

 

“Example is leadership" - Albert Schweitzer

 

Wat is het?

Leidinggeven aan anderen is veel meer dan een rol die je speelt of een functie die je bekleedt. In mijn ogen kunnen we dat rollenspel dan ook achterwege laten. De leider- of leiding gevende mag juist zijn menselijke-eigen-unieke- authentieke kanten laten zien. Je geeft eigenlijk een stuk van jouw ware zelf aan de ander en de omgeving.

 

Jezelf laten zien vergt een aantal vaardigheden zoals openheid, transparantie en communicatie. Maar als het lukt om het beste van jezelf mee te geven aan jouw team, jouw collega’s of andere mensen waar jij een rol speelt in het leven,  dan ontstaan er de beste/mooiste resultaten. Het heet niet voor niks leiding GEVEN.

Als jij het persoonlijk leiderschap beheerst dan is het makkelijker jouw leiderschapsstijl ten aanzien van de ander te bepalen. Je kunt werkelijk betekenis geven aan jouw positie als leidinggevende omdat je weet wie je bent en waar je voor staat. Dit kun je naar buiten toe uitdragen en delen met jouw team-collega’s.

 

Wanneer jij als leidinggevende het beste van jezelf kunt laten zien, dan kun je anderen daar ook mee verder helpen, door hen bijvoorbeeld te motiveren en inspireren of juist door hen naar optimale prestaties te leiden.

Leiding GEVEN aan anderen kun je op veel verschillende manieren doen. Ik zal hier authentiek leiderschap bespreken.

 

Authentiek leiderschap

Authentiek leiderschap wordt gekenmerkt door het handelen vanuit je diepste kernwaarden. Het richt zich met name op het ontwikkelen van zelfbewustzijn en zelfregulatie van de leidinggevende en haar volgers (Aviolo &Gardner, 2005). Authentieke leiders brengen hun eigen kernwaarden in lijn met hun intenties en acties door zelfregulatie.

 

Wanneer de kernwaarden, intenties en acties in lijn met elkaar zijn, congruent zijn, dan heb je het gevoel dat het klopt wat je doet. Als het klopt wat je doet, dan zien anderen dat ook. Authentiek leiders hebben een positieve invloed op hun volgers, doordat zij het goede voorbeeld GEVEN. Zij geven het voorbeeld van congruentie. Dit zet aan tot het modelleren van het gedrag door de volgers, anderen.

 

De omgeving van een authentiek leider kan groeien door een duidelijke visie en missie die op hun beurt weer leidend zijn voor gedrag.

 

Waarom is het belangrijk?

Authentiek leiderschap vormt de basis van elke andere vorm van positief leiderschap die je wilt beoefenen, ook voor transformationeel leiderschap (Aviolo, Gardner et al., 2004). Dus authenticiteit vormt de basis van waaruit je vertrekt om anderen iets kunt GEVEN.  

 

Hoe doe je het?

Leidinggeven aan anderen doe je op de eerste plaats door je ware zelf te zijn. Authentiek te zijn. Congruent te zijn. Verder zijn open communicatie, het verbinden van mensen en coaching vaardigheden belangrijk bij het uitoefenen van (authentiek) leiderschap. Hieronder lees je waarom dit zo is.

1. Authenticiteit en geven

Dus leidinggeven in overeenstemming met jouw diepste kernwaarden en overtuigingen is een krachtige methode om anderen iets van jezelf mee te geven. Het goede voorbeeld te geven. En het mooiste is dat het proces van beïnvloeding spontaan kan ontstaan. Example is leadership ;-).

Wat kun je doen om jouw authenticiteit te verbeteren?

 • Geef het goede voorbeeld
 • Handel congruent, in overeenstemming met jouw kernwaarden

 

Een voorbeeld:

Als jij punctualiteit belangrijk vindt zorg dan dat je zelf 5 minuten voor een vergadering aanwezig bent.

 

2. Open communicatie-transparantie.

Duidelijk en transparant zijn over wat er nodig is voor het team en de organisatie om te groeien, draagt bij aan het welzijn van de volgers (Aviolo & Gardner, 2005). Transparant zijn over jouw kernwaarden en overtuigingen sluit hier nauw bij aan. Open communicatie is daarom een belangrijke leiderschapskwaliteit.

Een goede leider heeft een duidelijk visie en missie en durft deze ook naar buiten toe uit te dragen, onafhankelijk van wat mensen ervan denken (Burchard, 2017).

Openheid in zaken GEVEN creëert  een veilige (leer)omgeving, waar mensen weten wie jij bent, waar jij voor staat en waar jij naartoe wilt. Het is voor de ander daarom ook makkelijker om zich met jou te verbinden. Dit brengt mij op de volgende leiderschapskwaliteit.

 • Benoem jouw kernwaarden. Vertel de mensen waar jij mee werkt waarom jij doet wat jij doet.
 • Benoem regelmatig wat er nodig is om verder te groeien en ontwikkelen.

 

Een voorbeeld:

Gebruik bijeenkomsten en vergaderingen ook als een gelegenheid om jouw eigen kernwaarden, visie en missie te bespreken. Vertel de mensen waar jij mee werkt waarom je dit werk doet en bevraag ook wat de redenen van jouw collega’s zijn.

 

3. Verbinden

Een goede leider is in staat om mensen met elkaar te verbinden. Zonder dat er verbintenis is, gaan mensen nooit met toewijding ergens aan werken. Het gevoel van verbintenis kan ontstaan door een gemeenschappelijk doel en overlappende kernwaarden.

Samen werken aan wat je waardevol vind verbindt

Des te meer reden om als leidinggevende open te communiceren over jouw missie visie en kernwaarden, zodat anderen zich hiermee kunnen identificeren en met jou kunnen verbinden.

Wanneer je een goede leider bent, dan realiseer jij je dat werknemers-mensen die met jou samenwerken jouw grootste kapitaal zijn. Je kent de mensen en weet dat ze veel meer zijn dan een bron die je kunt inzetten. Je moet echt geven om het welzijn van de mensen die voor je werken (Leaders eat last, Simon Sinek). Dit echt geven.  

 

Wat kun jij doen om meer te verbinden met de mensen waar jij mee werkt?

 • Bespreek met collega’s wat het gezamenlijke doel is wat jullie nastreven
 • Benoem jouw kernwaarden en wees alert op wanneer anderen hun kernwaarden benoemen
 • Leer de mensen beter kennen
 • Geef werkelijk om de mensen waar jij mee werkt. Zij zijn jouw grootste kapitaal!

 

Een voorbeeld:

Opper het voorstel dat medewerkers geen email meer bekijken tijdens bijeenkomsten. Die tijd besteed je vervolgens aan het bespreken van zaken die mensen bezighouden. Dat kunnen juist persoonlijke dingen zijn.

 

4. Coachingsvaardigheden.

“To have long-term succes as a coach or in any position of leadership, you have to be obesessed in some way”. – Pat Riley

Als authentiek leidinggevende treed je vaak op als coach. Je draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de ander. Met name doordat je bezig bent met het vergroten van het zelfbewustzijn en zelfregulerend vermogen van de ander.

De ander ontwikkelt meer helderheid over zijn eigen waarden, identiteit, emoties en vertoont hierdoor meer zelfregulatie, evenwichtige informatieverwerking, transparante in zijn relatie met leider en collega’s en ook meer authentiek gedrag (Aviolo & Gardner, 2005).

Ben je leider en coach tegelijk, dan stel je de juiste vragen en daag je mensen uit om na te denken over zichzelf en mogelijke toekomstscenario’s.

 

Wat kun jij doen om jouw coaching vaardigheden te verbeteren?

 • Geef regelmatig een voorzetje door hardop te dromen over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien
 • Help de ander zijn kernwaarden te achterhalen
 • Beheers de kunst van het vragen stellen en luisteren

 

Een voorbeeld:

Vraag tijdens de normale “hoe gaat het vandaag?” gesprekken ook eens wat de ander nodig heeft om zijn werk nog beter te kunnen doen. Je sluit hiermee aan bij de behoefte van de ander en leert hem beter kennen.

 

Referenties

Aviolo, B.J., Gardner, W.L. Walumbwa, F. O., Luthans, F., & May, D.R. (2004).

Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors. The leadership Quarterly, 15, 801-823.  

Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16(3), 315–338.

Burchard, B. (2017). High Performance Habits. New Delhi, India: Hay House, inc.

 

 

Blijf met ons in verbinding!

Meld je aan voor onze e-mails en ontvang de nieuwste strategieën en aanbiedingen voor jouw persoonlijke ontwikkeling.